Henkilökunta

Suomen Hypnoosi- ja Psykovalmennus Keskus Oy on yleisesti hyväksytty siihen erittäin suppeaan terveysyritysten joukkoon, joka hypnoosin, psykologisen terapian ja myös NLP:n keinoin tuloksellisesti auttaa ihmisiä parantamaan elämänsä laatua, suorituskykyä ja auttaa henkilökohtaisten ongelmiensa parissa kamppailevia vapautumaan esteistä, maneereista ja rajoituksista.

Yleisimmin asiakkaamme ovat n. 300 kilometrin säteeltä. Seinäjoen lisäksi Helsingistä, Tampareelta, Jyväskylästä, Kuopiosta, Joensuusta, Oulusta, Kemistä ja Rovaniemeltä ympäristökuntineen. Olemme nöyrästi kiitollisia kaukaisimmillekin asiakkaillemme siitä luottamuksesta jota he osittavat tullessaan satojen kilometrien takaa useitakin kertoja käsittävään terapiatyöskentelyyn luoksemme. Jopa yli puolet nykyisin vastaanotoillemme tulevista asiakkaistamme tulee aiemmin luonamme jo käyneiden asiakkaiden suosittelemina. Olemme pitäneet sitä myös jonkinlaisena osoituksena siitä, että työmme on ollut tarpeellista ja tuloksellista. Tyytyväinen asiakas on paras palaute ja asiakkaan tyytyväisyys puolestaan luo työllemme merkityksen.

Asiakkaat muodostuvat kaiken ikäisistä, alle kouluikäisistä aina n. 90 vuotiaisiin. Miehiä ja naisia kutakuinkin saman verran. Asiakkaat edustavat kaikkia ammattiluokkia, eläkeläisiä, työttömiä, opiskelijoita jne. vuosien aikana ei siis ole syntynyt mitään erityistä ryhmää, joka palveluitamme käyttäisi. Ongelmat kun ovat samankaltaiset ihmisistä ja asemasta riippumatta.

Vuonna 1991 alkoi kuutisen vuotta kestänyt yhteistyö Vaasassa sijaitsevan lääkäriasema- MEDICENTRA:n kanssa, aluksi vastaanottojen muodossa ja sittemmin erilaisten TYKY- palveluiden kanssa eri yrityksille, työterveyshuollon puitteissa. Samana vuonna alkoi myös yhteistyö KUORTANEEN URHEILUOPISTON kanssa, psyykkiseen valmennukseen liittyvien koulutusten ja kurssien pitopaikkana, aina 1996 asti. 1.3.2007 alkoi yhteistyö INTEGROITUNEEN LÄÄKETIETEEN HOITOPALVELUKESKUS SINFONIA OY:n kanssa, jonka tiloissa yrityksemme nykyään myös toimii ja vastaa hypnoosipohjaisten hoitojen tarjonnasta.


karituomaala2019.jpg

Kari Tuomaala

Hypnologi, hypnoterapeutti, NLP-master

Urani hypnoosin parissa on alkanut 80-luvun alussa. Saamieni tietojen mukaan olen nykyään yksi ainoista täysammattimaisesti, alalla toimivista hypnoterapeuteista koko Suomessa. Arvostan ammattiani ja koen olevani kutsumusammatissani sitä tehdessäni.

Hypnologina teen tutkimustyötä hypnoosi-ilmiön muodostumiseen vaikuttavista asioista, tekijänsä, vastaanottajansa sekä ympäristöolosuhteiden kannalta. Suunnittelen ja kehitän hypnoosi-tekniikoita sekä erilaisia sovellutuksia hypnoosille. Olen tehnyt tietoisen valinnan toimia riippumattomana ja olla näin edustamatta mitään tiettyä koulukuntaa tai alan järjestöä aktiivisesti, voidakseni kehittää hypnoosia välineenä innovatiivisesti, rajoitteista vapaana.

Hypnoterapeuttina puolestaan toimiessani, teen työtäni persoonalliseen jäljittelemättömään tapaani. Näin tehdessäni, huomaan usein joutuvani rikkomaan kliseitä ja kyseenalaistamaan monia aiemmin itsestään selvinä pidettyjä periaatteita erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Tämän näen hyvänä asiana ja jonkinlaisena edellytyksenä hypnoosimenetelmienkin kehittymisen kannalta.

Pyrin toimimaan ajan hermolla hypnoositekniikoissa. Vaikka käytän työssäni perustana klassista hypnoosia, seuraan ohessa aina myös alan viimeisimpiä ja kehittyneimpiä menetelmiä, käyttäen niistä luomiani sovellutuksia työssäni. Näin ne vastaavat erinomaisesti nykyajan ihmisen tarpeisiin. Joistakin hoitomalleistani on näin tuntunut asiakkaiden mielissä muodostuneen jo tavaramerkkejä, joiden vuoksi luokseni tullaan.

Toimin myös urheilun parissa psyykkisen valmennuksen asiantuntijana valmentaja-, joukkue- sekä yksilötasoilla. Luento tilaisuudet hypnoosista ja NLP:stä sekä näiden menetelmien erilaisista sovellutuksista mm. yritysten toimihenkilöille, henkilökunnille, mielenterveyskuntoutujille, terveyden huollon henkilökunnille, urheilijoille / seuroille ja opiskelijoille kuuluvat myös toimenkuvaani.

Ensisijaisesti olen kuitenkin keskittynyt yksityisvastaanottoihin, joita teen viitenä arkipäivänä. Yksityisvastaanottoni on päätoimipisteessämme Seinäjoella.

Tarjoan myös nettivastaanottoa, eritoten pitkämatkailaisille (nyt koronavirusepidemian vuoksi suosittelen kaikille). Lue aiheesta lisää TÄSTÄ (Avautuu omana sivunaan).

Erikoisalueena erilaiset jännitykset kuten esiintymisjännitys, sosiaalinen jännitys, stressi, käsien vapinajännitykset, loppuun palamisoireet, haluttomuus, pelot, kammot, tupakka-, alkoholi-, ylipaino-, unettomuus-, itsetunto- ongelmat ym.

En hoida psykiatrian alaisuuteen ja toimialaan kuuluvia sairauksia.

Mielelläni vastaan sähköpostitse etukäteen tiedusteluihin. Henkilökohtainen sähköpostini: moc.liamg|suksekisoonpyhnemous#moc.liamg|suksekisoonpyhnemous


kimmopeltola2019.jpg

Kimmo Peltola

Psykoterapeutti, Master of science in solution focused therapy ( UWE Bristol, UK ),
Ratkaisukeskeinen couching/ psyykkinen valmennus, hypnoterapia, psykoterapia ja työnohjaus.( KELA korvaus lähetteellä yksilöpsykoterapiasta) Akupunktio ym. kiinalaisen lääketieteen hoidot, hieronta, fysikaaliset hoidot, osteopatia.

Olen toiminut terveydenhuollossa vuodesta 1990 lähtien. Ensin kuntohoitajana, sitten osteopaattina, nykyään myös psykoterapeuttina. Olen ikuinen opiskelija, sillä aina löytyy jotakin mielenkiintoista keho/mieli terapioista joista olisi hyvä tietää enemmän. Halusin psykoterapiassa perehtyä mahdollisimman pitkälle ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan , ja hakeuduinkin Englantiin Bristolin yliopiston maisteri ohjelmaan. Se on Euroopassa ainut yliopisto jossa ratkaisukeskeinen maisteri ohjelma on olemassa. Maisteri tutkinto perustui tieteelliseen tutkimukseen, ja se avasikin silmäni lopullisesti ratkaisukeskeisen menetelmän monipuoliseen ymmärtämiseen. Sitä voidaan soveltaa niin yksilö, ryhmä/joukkue, yritys, yhteisö ja organisaatio tasolla menestyksekkäästi ja tehokkaasti melkeinpä kaikkien mahdollisten ongelmien ratkaisuun

Urani alkuvaiheessa sain toimia paljon mukana sotiemme läpikäyneitten sotainvalidien ja veteraanien ja heidän puolisoittensa kuntoutuksessa. Nuo vuodet näitten kovia kokeneitten ja joskus vaikeasti haavoittuneiden ja traumatisoituneiden kuntoutujien kanssa auttoivat ymmärtämään paljon ihmisen psykofyysissosiaalishenkistä kokonaisuutta, myöskin inhimmillisten voimavarojen riittävyyden tärkeyttä.

Japanilaiset itsepuolustuslajit (Aikido, judo, karate ) ja itämainen terveysliikunta ( Jooga, tai-chi-kung ) ovat olleet rakkaita harrastusmuotoja minulle jo 14 vuotiaasta lähtien. Itämaisen hoitoperinteen hoidot tulivat mukaan hoitovalikoimaan vuonna 1993 shiatsun ja akupainannan myötä, myöhemmin opiskelun myötä myös akupunktio ja muut kiinalaisen lääketieteen hoidot. Vuodesta 2004 lähtien olen myös opettanut itsepuolustuskursseja ja itämaisen terveysliikunnan ja hoitoperinteen koulutuksia.

Sekä ratkaisukeskeisessä että itämaisessa filosofiassa ollaan samanlaisten perusperiaatteiden äärellä. Esimerkiksi ratkaisukeskeisen viitekehyksen eräs perusolettamus Insoo Kim Bergia lainaten on näkemys, että elämä on systeeminen. Sen mukaan, kun yksi osa jossain järjestelmässä muuttuu, niin sen seurauksena muuttuvat muutkin.

Systeemisyyden perusolettamus on kuin suoraan akupunktion tai kiinalaisen lääketieteen oppikirjasta. Oma kokemukseni 30 vuotta erilaisia itämaisia ja länsimaisia keho/mieli terapioita tehneenä todistaa tämän olettamuksen todeksi. Kehon kautta voidaan vaikuttaa mieleen ja päin vastoin. Siksi teen mielelläni keho/mieli terapioita, sillä ne täydentävät toisiaan ja tehostavat siten hoitoa.

Vastaan Suomen Hypnoosi- ja Psykovalmennus Keskus Oy:n psykoterapeuttisista hoidoista ja työnohjauksesta.


Yhteistyökumppanimme:

Kollegamme Jyväskylässä on hypnologi PENTTI SUNDELL, Suomen Hypnoosi- ja rentoutuspalvelu Oy. Hänellä on laajin ja vanhin rentoutus- ja itsehoitoäänitteiden tuotanto Suomessa. Hän on luonut mm. käsitteen SYVÄRENTOUTUS, josta rentoutusäänite tuotannossa on muotoutunut Pentti Sundellin tavaramerkki.
Suomen Hypnoosi- ja Rentoutuspalvelu Oy

Kollegamme on Turussa on suggestoterapeutti Henri Valkama
Osoite: Hoitotiimi, Brahenkatu 7 C 58, 20100 TURKU
Puhelin: 050 590 8822
Email: ten.sutuotner|amaklav#ten.sutuotner|amaklav
http://www.rentoutus.net

© Suomen Suomen Hypnoosi- ja Psykovalmennus Keskus. Kaikki oikeudet pidätetään.