Hypnoosin kokeminen

Hypnotisoitavat henkilöt saatavat pitää toisiinsa nähden hyvinkin erilaisia asioita merkittävinä omissa hypnoosikokemuksissaan, josta johtuen kukin kokee hypnoosin omalla tavallaan.

Hypnotisoitavalla voi olla luotuna jo etukäteen vankat ennakkokäsitykset mielessään miltä hypnoosi pitää tuntua, kun hän siihen vaipuu. Ellei kokemus lopulta vastaakaan hänen ennakkokäsityksiään, saattaa hypnotisoitava pettyä. Hypnotisoitavalle on saattanut jäädä hyvin vaisu tai huono kokemus hypnoosivastaanotolla käynnistään, tuntien, että ei saanut siitä itselleen mitään tai hypnoosi ei tuntunut miltään. Epäillen, että ei ole vaipunut hypnoosiin ehkä ollenkaan.

On mahdollista, että hypnotisoitava on epäilyissään oikeassa, eikä todella olekaan saavuttanut hypnoositilaa. Toinen vaihtoehto voi olla se, että hänen olettamansa kuva tilasta ei vastaa sitä, mitä hypnoosi todella oikeasti on.

On huomattava, että hypnoosia voidaan tehdä myös hyvin eri menetelmillä. On olemassa pitkän kaavan rentoutusta, jännitä/ laukaise menetelmää, fiksaatiomenetelmiä, joissa hypnotisoitava vaipuu tilaan tuijottaessaan johonkin yksittäiseen kohteeseen. On pikamenetelmiä, joilla henkilö suggeroidaan tilaan 2-3 sekunnissa, ilman että asiakas edes ehtii ymmärtää olevansa jo tilassa. (Hyvin tehokas menetelmä muuten, jolla saavutetaan helposti hyvinkin syviä tiloja ja toimii tehokkaasti juuri hyvin ennakkoluuloisiin ihmisiin, jotka epäilevät omaa hypnotisoitavuuttaan). Henkilö voidaan suggeroida, ilman, että kohde edes tajuaisi jälkeen päinkään, että häntä on jo suggeroitu. Tilaan johdatus voidaan toteuttaa pitkällään maaten, tuolissa istuma-asennossa, seisten lattialla jne.

Yksi menetelmä sopii yhdelle, toinen toiselle persoonalle paremmin. Käsitykseni mukaan tuollainen pitkän kaavan rentoutumismenetelmä on ilmeisesti yleisimmin käytetty. Mutta, jos terapeutti käyttää rutinoituneesti vain yhtä ja samaa tekniikkaa tilan muodostamiseen kaikkiin asiakkaisiinsa, on selvää, että tulee eteen tilanteita, joissa tämä hänen yksipuolinen menetelmänsä ei toimikaan. Tällöin ei ole kysymys siitä, että kyseinen asiakas ei olisi hypnotisoitavissa. Valittu menetelmä vain on tilanteeseen/asiakkaaseen nähden väärä. Tästä ongelmastahan selvitään yksinkertaisesti kokeilemalla erilaisia tekniikoita.

Eräs syy hypnoosi-istunnon laihaan tulokseen voi olla myös siinä, että hypnoosi-istunnossa terapeutti ja asiakas ovat puhuneet kuin "eri kieltä" istunnon ajan. Terapeutin tehtävänä tietysti on huolehtia istunnon aikana siitä, että puhuu asiakkaansa kanssa "samaa kieltä", samaistumalla asiakkaansa tapaan hahmottaa asioita.

MISTÄ SITTEN JOHTUU, ETTÄ HYPNOOSIA KOETAAN NIIN ERITAVOILLA?

Se, miksi näitä näkemys- ja kokemuseroja sitten on, voidaan selittää mm. sillä, miten kukin ihminen hahmottaa ympäröivää elämäänsä. Onko henkilö Visuaalinen, Auditiivinen vai Kinesteettinen. (NLP:ssä puhutaan VAK -järjestelmävihjeistä tai hahmotustavoista).

Visuaalinen (Käsittelee ajatuksia kuvallisesti. Hänelle on tärkeää miltä asiat näyttävät)

Jos koet olevasi ajattelutavoiltasi hyvin visuaalinen, koet hypnoosin aikana tarjottuihin erilaisiin kuvaelmiin samaistumisen itsellesi omimmaksi ja helpoksi. Hypnoosiin johdatuksen aikana, sinua saattaa aluksi häiritä se, että ajatuksesi pyrkivät harhailemaan, mutta jossain vaiheessa ulkopuoliset ajatukset/mielikuvat tuntuvat häviävän jonnekin kauas pois…

Hypnotisoijasi kertomat tarinat tuntuvat kuljettavan sinua keveästi mukanaan… Hänen sanomanaan noihin kaikkiin asioihin on helppo eläytyä ja samaistua kuvitelmin. Kuvitelmat alkavat elää ja asiat alkavat näyttää jotenkin niin hyviltä, turvallisilta… todellisilta.

Hypnoosin aikana mieleesi mahdollisesti palautettujen muistojen yhteydessä voit nähdä mielessäsi miltä eri ihmiset näyttivät, miten he olivat pukeutuneet… Muistaa miten viimeksi lapsuudessasi tapaamasi tuolloinen kaverisi tapasi pukeutua, tullessaan luoksesi sillä punaisella polkupyörällään…

Hypnoosin edetessä, näet erilaisten tilanteiden ja tapahtumien muuttuvan mielessäsi tavoitteidesi mukaisiksi. Käyttäydyt, toimit ja onnistut, siten kun olet vain jossain salaisissa unelmissasi toivonut voivasi itsesi nähdä. Näet itsesi näissä kuvitelmissasi tekemässä asioita, joihin et ole aiemmin uskonut voivasi pystyä…

Kuvaelmien yksityiskohtaisuuksien synnyttämä todenmukaisuus tekee sinuun vaikutuksen, muodostuen tärkeimmäksi asiaksi arvioidessasi hypnoositilasi toimivuutta itsessäsi.

Auditiivinen (Äänet viehättävät/ärsyttävät. Määrittelee asioita sen mukaan miltä ne kuulostavat)

Jos koet olevasi ajattelutavoiltasi hyvin auditiivinen, keskityt hypnoosin aikana kuuntelemaan hyvin tarkasti hypnotisoijasi ääntä, äänen sävyjä, -painoja. Hypnoosiin johdatuksen aikana, sinua saattaa aluksi häiritä mahdolliset muut ympäristöäänet, mutta jossain vaiheessa ulkopuoliset äänet tuntuvat häviävän jonnekin kauas pois…

Hypnotisoijasi ääni kuljettaa sinua keveästi mukanaan… Hänen sanomanaan nuo kaikki asiat kuulostavat jotenkin niin hyviltä, turvallisilta… todellisilta.

Hypnoosin aikana mieleesi mahdollisesti palautettujen muistojen keskellä voit tunnistaa tapahtumiin liittyvät eri ihmiset heidän äänensä perustella… Muistaa miten viimeksi lapsuudessasi tapaamasi tuolloinen kaverisi tapasi huutaa jo kaukaa nimeäsi, tullessaan luoksesi sillä rämisevällä polkupyörällään, kilikelloa soittaen…

Hypnoosin edetessä, erilaiset tilanteet ja tapahtumat alkavat kuulostaa mielessäsi ihan tavoitteidesi mukaisilta. Ajatuksissasi kuulostat rauhalliselta ja vakuuttavalta puhuessasi, siten kun olet vain jossain salaisissa unelmissasi toivonut voivasi puhua ja esiintyä muiden seurassa. Kuulostaa siltä, että kykenisit pitämään vaikkapa juhlapuheita tai esitelmiä, joihin et ole aiemmin uskonut voivasi pystyä…

Koet hypnoosin aikana kerrottuihin erilaisiin lausumiin samaistumisen itsellesi omimmaksi ja helpoksi. Lähes huomaamattomasti tapahtunut sulautuminen tilasi aikana sinulle puhuttuihin asioihin, tekee sinuun vaikutuksen, muodostuen tärkeimmäksi asiaksi arvioidessasi hypnoositilasi toimivuutta itsessäsi.

Kinesteettinen (Haluaa tehdä asiat itse, koskettaa, kokeilla, liikkua. Käsittelee asioita tunneperäisesti. Myös maku- ja hajuaistimukset ovat tärkeitä)

Jos koet olevasi hyvin kinesteettinen, keskityt hypnoosin aikana tunnelmiin. Vaivut tilaan hyvin nopeasti suoran klassisen rentoutus menetelmän avulla, jonka pääpainot ovat siinä, miltä kehossasi tuntuu. ”Kätesi alkavat tuntua nyt hyvin raskailta…jaloissasi alkaa tuntua seuraavaksi..” jne. Hypnoosiin johdatuksen aikana, sinua saattaa aluksi häiritä huono asentosi tai kiristävä paidan kaulus, mutta jossain vaiheessa nämä häiriöt lakkaavat vaivaamasta ja tuntuvat häviävän jonnekin kauas pois…

Hypnotisoijasi rauhoittavat sanat kuljettavat sinua keveästi mukanaan… Hänen leppoisa tapansa puhua, saa nuo kaikki asiat tuntumaan jotenkin niin hyviltä, turvallisilta… todellisilta.

Hypnoosin aikana mieleesi mahdollisesti palautettujen muistojen keskellä voit tunnistaa tapahtumiin liittyvät eri tunnelmat… Muistaa miten viimeksi lapsuudessasi tapaamasi tuolloinen kaverisi tapasi ilahduttaa sinua, tulemalla luoksesi sillä hassulla polkupyörällään, hullunkurisesti pelleillen…

Kyyneleet kihoavat helposti poskillesi jos hypnoosin edetessä mieleesi palautuu vaikkapa jotain huolettomia muistoja lapsuudestasi. Lapsuutesi aikaisten kesien tuoksut ja ojan pientareilta tuolloin poimimiesi ahomansikoiden maku… Se huolettomuus, viattomuus tuolta ajalta…

Hypnoosin edetessä, erilaiset tilanteet ja tapahtumat alkavat tuntua mielessäsi ihan tavoitteidesi mukaisilta. Ajatuksissasi tunnet olosi rauhalliseksi ja itsevarmaksi esiintyessäsi, siten kun olet vain jossain salaisissa unelmissasi toivonut voivasi olosi kokea, ollessasi muiden seurassa. Tuntuu siltä, että kykenisit pitämään vaikkapa juhlapuheita tai esitelmiä, joihin et ole aiemmin tuntenut voivasi pystyä…

Tunteesi tuntuvat niin voimakkailta ja hallitsevilta tilasi aikana, ollen juuri se asia joka tekee sinuun lähtemättömän vaikutuksensa arvioidessasi hypnoositilasi toimivuutta itsessäsi.

MISTÄ TIETÄÄ MIHIN RYHMÄÄN ITSE KUULUN?

On olemassa joukko erilaisia testejä, joilla voidaan määritellä tarpeen vaatiessa tarkemminkin, mihin kategoriaan testattava henkilö kuuluu, eli mille alueelle kyseinen henkilö on ajattelutavoiltaan painottunut.

On tietysti huomattava, että esimerkiksi visuaalinen ihminen myös kuuntelee asioita ja tuntee, samoin kuin auditiivinen henkilö katselee ja arvioi asioita tunnepitoisestikin jne. Mutta on havaittu, että ihmiset ottavat kuin tavakseen käsitellä asioita pääpainoisesti jonkin em. suuntauksen mukaisesti.

On arvioitu, että kinesteettisesti ajatustavoiltaan painottuneita ihmisiä on eniten. Visuaalisesti ja auditiivisesti ajattelevien ihmisten määrät ovat keskenään samankokoiset, mutta vähäisempiä kinesteettisiin ihmisiin verrattuna.

Onnistunut hypnoosikokemus

Ammattitaitoinen hypnoosin harjoittaja voi hyödyntää helposti näitäkin tietoja hypnoosia tehdessään, jolloin hänen on mahdollista muodostaa suggestiot vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla hypnotisoitavan ajattelutapoja. Näin syntyvä saumaton yhteistyö synkronoituu hypnoosin harjoittajan ja asiakkaan välillä hypnoosin aikana ja asiakas saa mahdollisimman onnistuneen vastinekokemuksen itselleen hypnoosista.

Työssään hyvin harjaantunut hypnoosin harjoittaja kykenee määrittelemään asiakkaansa ominaisuudet em. määritelmien suhteen ilman erillisiä testejäkin, sulavasti alkukeskusteluiden yhteydessä määrätyillä kysymysten asetteluilla sekä asiakkaansa käyttäytymistä ja puhetapoja seuraamalla.

Näin asiakkaan kanssa ei tarvitse käyttää erikseen aikaa näiden ajattelutapojen arviointiin, vaan päästää suoraan asiaan eli asiakkaan varsinaisten ongelmien ratkaisemiseen.

Lopuksi…

Lisäksi on tietysti lukuisa joukko myös muita huomioitavia tekijöitä riippuen mm. asiakkaan ongelmasta, ongelman laajuudesta ja elämäntilanteesta, jotka vaikuttavat siihen miten hypnoosia kunkin asiakkaan kohdalla lähdetään luomaan. Tämä kaikki puolestaan edellyttää tekijältään hyvää ihmis- ja asiantuntemusta sekä laajaa perehtymistä eri arviointimenetelmiin. Myös luovaa kykyä käyttää ja soveltaa tätä tietämystään käytäntöön.

Tässä edellä esitin malliksi siis vain muutamia huomioon otettavia näkökulmia, jotka selittää ainakin osittain sitä, miksi hypnoosia koetaan niin eri tavoin ja miten asiakkaan yksilöllisiä ominaisuuksia on huomioitava mahdollisimman onnistuneen hypnoositilan rakentamiseksi.

© Suomen Suomen Hypnoosi- ja Psykovalmennus Keskus. Kaikki oikeudet pidätetään.