Mitä on NLP

NLP = Neuro Linguistic Programming (vapaasti suomentaen; Mielen kielellinen ohjelmointi).

  • Tämän päivän ihminen on keskimäärin hyvin materialistinen ja opetettu ajattelemaan asiat tuloshakuiselta kannalta. Arvoja ja asioita erityisesti länsimaissa mitataan ensisijaisesti tehokkuutta, tuloksellisuutta ja rahaa mittapuuna käyttäen. Sen sijaan tunteet ja niiden ilmaiseminen/paljastaminen määritellään usein heikkoudeksi ja itsensä hallitsemattomuudeksi. Tunteiden täydellinen hillitseminen ja ulkoisen olemuksen mahdollisimman "viileänä" pitäminen ovat muodostuneet kuin ihanneihmisen mallin peruselementeiksi. Näin monilla ihmisillä tunteiden kohtaamiseen tarvittava halu ja jopa kyky on aivan kuin kadonnut. Tästä johtuen nykyihminen onkin "hukassa" itsensä kanssa jos tunnepuolella tulee ongelmia. Ei tunnuta omaavan keinoja ja kykyä käsitellä tunteita, koska ne eivät ole laitteita, joihin voisi vaihtaa rikkoutuneet osat vian ilmetessä.
  • NLP on mielestäni oivallinen keino tällaiselle nykyihmiselle lähestyä ja käsitellä tunteitaan, tavoin jossa hän voi lähestyä ongelmatunteitaan "materialisoimalla" ne antamalla niille esimerkiksi värit, muodot, koon tai painon jne. Näillä keinoilla tunteet voidaan jossain määrin "järkiperäistää" ymmärrettävämpään muotoon. On helpompi ymmärtää ahdistustaan kun se on tuollainen nyrkin kokoinen harmaa kivenmurikka rinnassa, jonka voin pirstoa ja heittää pois sen sijaan, että se vain on "jokin" käsittämätön tunne rinnassa, josta olisi päästävä eroon.

NLP on kooste menetelmistä, joiden avulla ihminen voi saada myönteisen näkemyksen nykyhetkestä, menneestä ja tulevasta. Näin hän löytää piilevät voimavaransa ja pystyy kohtaamaan vaikeutensa entistä hedelmällisemmällä tavalla. Keskeinen ajatus on, että joku osaa jonkun asian hyvin, voi toinen oppia saman. Meistä jokaisesta voi siis tulla huippuosaajia, kunhan vain sovellamme mestareiden menettelytapoja omaan elämäämme.

NLP-menetelmään kuuluvat erilaiset haastattelutekniikat, mielikuvaharjoitukset, tavoiteasettelu ja kaikkien aistikanavien käyttäminen.

Huomioon otetaan asiakkaan visuaalinen, auditiivinen tai kinesteettinen puoli eli se mikä on vahvin; näkö, kuulo vai tunto.

NLP on lyhytterapiaa. Siinä terapeutti opettaa asiakkaalle omaehtoisesti käytettävät menetelmät. Täten terapeutti tekee itsensä mahdollisimman nopeasti tarpeettomaksi.

Terapiakohteina ovat ei-toivottujen oppimisprosessien (pelot, esiintymis- ja muut jännittämiset) muuttaminen myönteisiksi sekä uskomusten ja asenteiden uudelleen määrittely. Täten voidaan kehittää itsetuntoa ja stressin hallintaa sekä aktivoida tiedostamattomia voimavaroja. Tehokasta on ei-toivottujen tottumusten (tupakka ja alkoholi) muuttaminen ja onpa NLP:llä poistettu jopa allergioita.

NLP syntyi 1970-luvulla Yhdysvalloissa, kun kielitieteilijä John Grinder ja matemaatikko ja psykoterapeutti Richard Bandler kysyivät itseltään, mikä erottaa jonkin alan taitajan huipputaitajasta, mestarista. He tarkkailivat lahjakkaita terapeutteja ja selvittivät, miten he luovat hetkessä myönteisen kontaktin. He tutkivat, miten jotkut ihmiset oppivat muita nopeammin, ratkovat ongelmia tehokkaammin, eivätkä suutu arvostelusta vaan kääntävät sen voitokseen.

NLP:n teko piilee sen käytännönläheisyydessä. Niinpä sitä sovelletaan innokkaasti urheiluvalmennuksessa, koulutuksessa, terapia- ja ohjaustyössä sekä itsensä kehittämisessä. NLP on tehnyt jo kovasti tuloaan myös työyhteisöihin.

NLP tarjoaa keinoja, muttei sano millainen elämä olisi onnellista. Sen päättää jokainen itse! Kyse ei siis ole siitä, että joku ratkaisisi toisen tavoitteet hänen puolestaan.

NLP:llä luodaan vahva itseluottamus. Se korostaa niitä resursseja, jotka jokaisen itsensä vain tarvitsee loihtia esiin. Ja kun hän niin tekee, ihminen alkaa menestyä! Samoin tajutaan se, että jokaisessa kriisissä - niin suru- kuin menetyskokemuksessakin - piilee aineksia, jotka voidaan valjastaa käänteentekeviin positiivisiin muutoksiin omassa elämässä.

teksti: Kari Tuomaala hypnologi, hypnoterapeutti, NLP-master

© Suomen Suomen Hypnoosi- ja Psykovalmennus Keskus. Kaikki oikeudet pidätetään.