Tyky

TYÖYHTEISÖN LAADUN, TEHOKKUUDEN JA HENKISEN ILMAPIIRIN KEHITTÄMINEN

Mutta mikäli paineita on liikaa eikä niitä osata hallita, muuttuvat ne kielteisiksi ja aiheuttavat työtehon alenemista, henkistä pahoinvointia, psykosomaattisia sairauksia - heikentäen koko työyhteisön tulosta.

Hypnoanalyysillä voidaan kartoittaa syvälliset eri stressitekijät, ja seuraavassa vaiheessa ne poistaa suggestopsykologisin, hypnoterapeuttisin menetelmin. Tuloksena on tehokkaampi voimavarojen käyttö ja kaikkia osapuolia tyydyttävämpi tuloksellisuus.

Kyseinen menetelmä ei ole uusi. Terapiamallin eri versioita ovat hyödyntäneet menestyksellisesti lähinnä korkeissa ja vaativissa viroissa toimivat johtohenkilöt. Joissakin maissa/yrityksissä jopa vaaditaan osallistumista hypnoosipohjaiseen koulutusjaksoon.

Psykologi, hypnoterapeutti ja psykovalmentaja, Pertti "Veltto" Virtanen kertoo ottaneensa konsulttityönsä tosissaan ja pitääkin esitelmienpitoa yhtenä pääasiallisista toimenkuvistaan aiheenaan etenkin kehittyvien organisaatioiden yksilö-yhteisö-suhteiden yhteensovittaminen.

Kielteinen stressi, loppuun palaminen (burn out) ja vastaavat negatiiviset tekijät aiheuttavat työyhteisöille huomattavia taloudellisia menetyksiä. Tutkimusten mukaan arvioidaan stressin aiheuttavan esimerkiksi Yhdysvalloissa vuosittain n. 45 miljardin euron ylimääräiset kustannukset menetettyinä työpäivinä ja alentuneena työtehona

Suomessa kielteisen stressin on laskettu alentavan kansantuotetta 10-20%. Lisäksi tutkimusten mukaan kielteinen stressi lisääntyy kaiken aikaa työyhteisöissä ja organisaatioissa.

Työyhteisön jäsenten välisen vääränlaisen kilpailun ja asenteiden seurauksena syntyy eri tasoisia jännitteitä ja kitkaa. Joku työyhteisöön kuuluvista saattaa esim. omalla olemuksellaan ja toiminnallaan aiheuttaa negatiivisia tuntemuksia ja vaikutuksia muille työtovereilleen, alaisilleen tai esimiehilleen.

Nämä negatiiviset haittatekijät koskettavat jokaista työyhteisön jäsentä tavalla tai toisella. Elämän eri tilanteet ja asema työyhteisössä sekä henkilökohtaiset ominaisuudet reagoida näiden paineiden aiheuttajiin vaikuttavat stressin ilmenemiseen ja sen voimakkuuteen.

Stressillä tarkoitetaan yksilöön ja yhteisöön kohdistuvia erilaisia paineita, työolosuhteista sekä valmiudesta vastaanottaa ja käsitellä stressin tekijöitä riippuu koemmeko nämä paineet myönteisinä vai kielteisinä.

Työyhteisöissä vaikuttaa liian yksipuolinen ihmis- ja työkäsitys, joka synnyttää turhia jännitteitä ja paineita. on luotu sellainen harhakuva, että vain kovalla "menemisellä" ja "touhuamisella" saavutetaan tuloksia.

Työyhteisöissä stressiin liittyvät yhä lisääntyvä suorituspaine, kiire, kilpailu ja epävarmuus jne. Toki on huomattava, että on olemassa myös myönteistä stressiä, joka esiintyy lyhytaikaisena ja on joskus välttämätöntä ja jonka avulla oikein käytettynä saadaan parempia tuloksia.

Yhteistyötä näissä asioissa yritys toteuttaa jo mm. seuraavien yritysten kanssa. Sonera, Suomen Posti, Nike Finland, UPM Kymmene, ICL, ABB, Nokian Renkaat, Diacaon, Meira Nova, Hästens, Restel-Hotellit, S-Hotellit, MTV 3, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, Suomen MSD Oy, Fazer Leipomot, Kone Oy, Osuuspankki, Tampereen Kaupunki, Suomen Pysäköinnin valvojat, Bong Suomi Oy, Tamfelt Oyj, AX-Konsultit Oy, Sysopen Oyj, Tamglass Ltd Oy, VR Oy,…

Yhdistys ja järjestökoulutusta mm.: OAJ, Kuntaliitto, HRHL, Suomen jalkinetyöntekijäin liitto, Tehy,…

Virtanen on toiminut vierailevana luennoitsijana Suomen yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä mm. Tukholmassa, Tartossa ja Tallinnassa.

Ruotsissa hypnoosipohjaisten menetelmien käyttö työyhteisöiden hyvin voinnin parantamiseksi on ollut 80-luvulta asti valtion tuen piiriin kuuluvaa toimintaa sellaisille yrityksille, jota huolehtivat työntekijöidensä hyvinvoinnista parantaen siten myös omaa tulostaan. Valtio näkee sen kansantaloudellisesti kannattavana pitkällä tähtäimellä. Myös meillä suomessa on nyt olemassa virallisia tahoja joiden kautta tukea voidaan anoa.

Työministeriö on varannut määrärahaa jaksamiseen ja työhyvinvointia edistävien käytännön kehittämishankkeiden tukemiseen työpaikoilla. Rahoitustukea voivat saada myös yrittäjät, maanviljelijät ja muut ammattiryhmät yhteishankkeisiin.

© Suomen Suomen Hypnoosi- ja Psykovalmennus Keskus. Kaikki oikeudet pidätetään.